Gå til innholdet
Norsk | English
 

Søknadsprosedyre

Alle søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsvinduet er åpent mellom 1. februar og 1. april 2023. 

Søknaden må inneholde videoopptak av to selvvalgte opera-arier av kontrasterende stilarter. Samlet varighet på opptakene skal ikke være mer enn 10 minutter. 

Videoopptak må utføres av søkeren og kan ikke redigeres, og det skal heller ikke legges til noen effekter. Søkere er ansvarlige for at videoen blir tatt opp med god kvalitet (bilde og lyd). For å sikre at dårlig opptakskvalitet ikke forstyrrer juryens evne til å vurdere materialet, unngå lydforstyrrelser og sørg for at akkompagnementet ikke har høyere lyd enn søkeren. Du vil ikke bli straffet for kvaliteten på videoen din, men det er viktig at kvaliteten er god nok til å se og høre deg tydelig. Videoer skal ikke være spilt inn tidligere enn 6-12 måneder før datoen for innsending.

I tillegg skal søknaden blant annet inneholde en repertoarliste på til sammen 10 verk (seks arier og fire lieder), kopi av pass, oppdatert CV og digitalt fotografi.
masterclass2