Gå til innholdet
Norsk | English
 

Repertoarkrav

Søkere inviteres til å forme sin egen, individuelle repertoarliste innen kategoriene opera og lieder.

Verk som skal fremføres i den innledende runden og i semifinalen må angis på søknadsskjemaet. Samme verk kan ikke fremføres i innledende runde og i semifinale. 

Generelle krav

Minimum tre språk skal være representert i det samlede repertoaret. Opera- og oratorie-repertoar må fremføres i original toneart og på originalspråket. Lied-repertoaret skal synges på originalspråket, men kan fremføres i tilgjengelige transposisjoner. 

Verk som skal fremføres i innledende runder og semifinalen må spesifiseres i søknadsskjemaet og kan ikke endres etter innsendt søknad. Vær oppmerksom på at du ikke kan fremføre de samme verkene i innledende runder og semifinale.
Rekkefølgen på fremføringen av verkene i innledende runder og semifinalen bestemmes av deltakeren.  

Repertoaret for finalen velges av juryen fra finalistens repertoarliste og konkurransens liste over duetter. Juryen kan velge verk som deltakeren allerede har fremført i tidligere runder.

Klare og lett leselige noter til verk som skal fremføres i semifinalen må sendes inn per e-post til konkurransen innen gitt frist.
 

Opera

Repertoarlisten fylles ut med seks arier etter eget valg. To av disse ariene kan være kirkemusikk-repertoar. Repertoarlisten for opera skal omfatte arier i fra minimum to ulike epoker. Minimum to språk skal være representert.

Opera- og kirkemusikalsk repertoar må fremføres i original toneart og på originalspråket. 

Lieder

Repertoarlisten fylles ut med fire verk fra kategorien lieder. I kategorien inngår for eksempel tysk lied, fransk chanson, italiensk canzona, engelsk song, amerikansk art song og nordiske romanser.

Kandidater oppfordres til å inkludere norsk musikk på repertoarlisten for lieder. Konkurransen har utarbeidet en representativ liste med forslag til verk av norske komponister. Listen kan du finne her.

Kandidater oppfordres også til å inkludere nyskrevet musikk på repertoarlisten.

Lieder-repertoaret skal synges på originalspråket, men kan synges i tilgjengelige transposisjoner. Tonearten må oppgis i søknadsskjemaet. 

Duetter

I tillegg til din egen, individuelle repertoarliste, må alle kandidater forberede duetter for sitt stemmefag fra konkurransens repertoarlister for duetter. Du bør forberede minst 3 duetter for hver stemme (totalt 12 duetter). Hvis du for eksempel er en sopran, bør du velge 3 duetter med en mezzosopran, 3 duetter med tenor, 3 duetter med baryton og 3 duetter med bass.

Runder og repertoar

Utvelgelse

En uttaksjury evaluerer alle gyldige søknader på bakgrunn av innsendt videomateriale. Repertoaret må inkludere to opera-arier, spesifisert i søknadsskjemaet. Ariene kan, men må ikke, være del av konkurranserepertoaret. Ariene må representere kontrasterende stilarter og kan bli fremført med piano- og/ eller orkesterakkompagnement. Sammenlagt spilletid må ikke overskride 10 minutter. 

Innledende runder

40 kandidater blir invitert til å ta del i de innledende rundene. Innledende runder avholdes digitalt 14.-15. august 2021. Repertoaret består av en selvvalgt opera- eller oratoriearie og en selvvalgt Lied fra din repertoarliste. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 12 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement.

Semifinale

12 kandidater går videre til semifinalen, etter utregning av juryens stemmer. Semifinalen avholdes ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Repertoaret består av fire verk fra kandidatens repertoarliste med arier og lieder. 1-2 av verkene må være opera-/ oratoriearie og 2-3 av verkene må være lieder. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 20 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement. 

Finale

6 kandidater går videre til finalen, etter utregning av juryens stemmer. Repertoaret velges ut av juryen fra kandidatens repertoarliste og konkurransens liste over duetter. Finalistene vil bli informert om repertoaret for finalerunden etter at semifinalerunden er avsluttet. Verkene fremføres med Operaorkesteret. Finalekonserten avholdes på Den Norske Opera & Ballets hovedscene. 

Les mer om juryens stemmegivning her.

masterclass5