Gå til innholdet
Norsk | English
 

Praktisk informasjon

Opphold

Konkurransen dekker hotellopphold for alle semifinalister så lenge de er med i konkurransen. 

Reise

Semifinalister må bestille og betale sin egen reise til og fra Oslo. 

Øvingsfasiliteter

Øvingsrom ved Norges musikkhøgskole stilles gratis til disposisjon for konkurransens semifinalister. 

Akkompagnatører

Akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i semifinalen. Deltakere står om ønskelig fritt til å benytte egen akkompagnatør for egen regning.

Rettigheter

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse forbeholder seg retten til å besørge fotografering og lyd- og videoopptak fra alle konkurransens runder og øvrige arrangementer.  
Alle rettigheter til slikt materiale tilfaller konkurransen. 

Gebyrer

Søknadsavgift betales via det digitale søknadsskjemaet og tilsvarer € 90. 

Kandidater som blir invitert til konkurransen må bekrefte sin deltakelse ved å innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen for å bli godkjent som offisiell deltaker. 
Deltakerne vil få € 100 refundert etter konkurransen.

Noter

Semifinalister som ikke har egen akkompagnatør må sende inn klare og leselige noter per e-post til konkurransen innen gitt frist. Notene som skal sendes er for verkene som skal fremføres i semifinalen.

illustrasjonbackstage