Gå til innholdet
Norsk | English
 

Konkurransereglement

Sangere av alle nasjonaliteter som er født i 1989 eller senere kan søke om deltakelse i konkurransen. Den digitale søknadsplattformen finner du her.

En opptaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad i mai 2021. Inntil 12 av konkurransens deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene inviteres direkte til de innledende rundene.

For å oppnå en god geografisk spredning, kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen inkluderer ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

For å bli akseptert som offisiell deltaker av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, må alle deltakere innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen. Deltakerne som ikke går videre til semifinalen vil få € 100 refundert etter innledende runder. Semifinalistene vil få € 100 refundert ved registrering i Oslo.

Alle semifinalister som ikke har egen pianist må sende inn klare og leselige noter til sitt repertoar per e-post til konkurransen innen gitt frist.

Alle semifinalister må være ankommet Oslo til registrering fredag 13. august. Registreringen åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.00. Semifinalistene må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved loddtrekning. Loddtrekningen avholdes ved registrering.

DSIM dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Konkurransens offisielle akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i semifinalen Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.
img_1997fotocamillastorvollen_square