Gå til innholdet
Norsk | English
 

Praktisk informasjon

Opphold

Konkurransen dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Reise

Deltakere må bestille og betale sin egen reise til og fra Oslo.

Øvingsfasiliteter

Øvingsrom ved Kunsthøgskolen i Oslo og Foss vgs. stilles gratis til disposisjon for konkurransens deltakere i innledende runder og semifinale.

Akkompagnatører

Akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Deltakere står om ønskelig fritt til å benytte egen akkompagnatør for egen regning.

Rettigheter

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse forbeholder seg retten til å besørge fotografering og lyd- og videoopptak fra alle konkurransens runder og øvrige arrangementer.  
Alle rettigheter til slikt materiale tilfaller konkurransen. 

Gebyrer

Søknadsavgift betales via det digitale søknadsskjemaet og tilsvarer € 90.

Kandidater som blir invitert til konkurransen må bekrefte sin deltakelse ved å innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen for å bli godkjent som offisiell deltaker. 
Deltakerne vil få € 100 refundert etter registrering i Oslo.

Noter

Deltakere som ikke har egen akkompagnatør må sende inn klare og leselige noter per e-post til konkurransen innen gitt frist. Notene som skal sendes er for verkene som skal fremføres i innledende runder og semifinale.

illustrasjonbackstage