Gå til innholdet
Norsk | English
 

Konkurransereglement

Sangere født i 1991 eller senere kan søke om deltakelse i konkurransen i 2023. Den digitale søknadsplattformen gjøres tilgjengelig via vår webside. Søknadsvinduet åpner 1. februar 2023 og stenger 1. april 2023. 

En internasjonal uttaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad i mai 2023.

Inntil 12 av konkurransens deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene inviteres direkte til de innledende rundene i Oslo.

For å oppnå en god geografisk spredning, kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen inkluderer ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

For å bli akseptert som offisiell deltaker av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2023, må alle inviterte deltakere innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen. I tillegg må alle inviterte deltakere som ikke har egen pianist sende inn klare og leselige noter til sitt repertoar for innledende runder og semifinale per e-post til konkurransen innen gitt frist. 

Alle deltakere i konkurransen 2023 må være ankommet Oslo til registrering 15. august. Registreringen åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.00. Deltakerne må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden til og med fredag 25. august 2023. Deltakerne vil få € 100 refundert etter registrering i Oslo.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved loddtrekning. Loddtrekningen avholdes ved deltakernes velkomstarrangement på kvelden den 15. august.

DSIM dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Konkurransens offisielle akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.