Gå til innholdet
Norsk | English
 

Konkurransereglement

Sangere av alle nasjonaliteter som er født 1.1.1989 eller senere kan søke om deltakelse i konkurransen. Den digitale søknadsplattformen gjøres tilgjengelig via vår webside.

En opptaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad i mai 2021. For å bli akseptert som offisiell deltaker av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, må alle inviterte deltakere innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen. I tillegg må alle inviterte deltakere som ikke har egen pianist sende inn klare og leselige noter til sitt repertoar for innledende runder og semifinale per e-post til konkurransen innen gitt frist. 
Deltakerne vil få € 100 refundert ved registrering i Oslo.

Alle deltakere i konkurransen må være ankommet Oslo til registrering ved oppgitt dato. Registreringen åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.00. Deltakerne må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden til. Deltakere må også være tilgjengelige til konkurransens prisvinnerkonserter.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved loddtrekning. Loddtrekningen avholdes ved deltakernes velkomstarrangement.

DSIM dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Konkurransens offisielle akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Inntil 12 av konkurransens deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene inviteres direkte til de innledende rundene i Oslo.

For å oppnå en god geografisk spredning, kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen inkluderer ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.
img_1997fotocamillastorvollen_square