Gå til innholdet
Norsk | English
 

Søknadsprosedyre

Alle søkere må benytte et elektronisk søknadsskjema som vil være tilgjengelig via nettsiden når søknadsportalen åpnes. Søknader til neste konkurranse tas imot fra 15. februar 2019. Søknadsfrist 1. april 2019.

Søknaden må inkludere videoopptak av to selvvalgte opera-arier av kontrasterende stilarter. Det skal legges vekt på god lyd og billedkvalitet. Samlet varighet på opptakene er maksimalt 10 minutter.

I tillegg skal søknaden blant annet inneholde en repertoarliste på til sammen 10 verk (seks arier og fire lieder), kopi av pass, oppdatert CV og digitalt fotografi.

Neste