Gå til innholdet
Norsk | English
 

Søknadsprosedyre

Alle søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfristen til konkurransen i august 2019 utløp 1. april. 

Søknaden må inkludere videoopptak av to selvvalgte opera-arier av kontrasterende stilarter. Det skal legges vekt på god lyd og billedkvalitet. Samlet varighet på opptakene er maksimalt 10 minutter.

I tillegg skal søknaden blant annet inneholde en repertoarliste på til sammen 10 verk (seks arier og fire lieder), kopi av pass, oppdatert CV og digitalt fotografi.