Gå til innholdet
Norsk | English
 

Søknadsprosedyre

Alle søkere må benytte et elektronisk søknadsskjema som vil være tilgjengelig via nettsiden når søknadsportalen åpnes. Neste runde begynner i februar 2019.

Søknaden må inkludere videoopptak av to selvvalgte opera-arier av kontrasterende stilarter. Det skal legges vekt på god lyd og billedkvalitet. Samlet varighet på opptakene er maksimalt 10 minutter.

I tillegg skal søknaden inneholde en repertoarliste på til sammen 10 verk (seks arier og fire lieder), kopi av pass, oppdatert CV og digitalt fotografi.

Neste

 
masterclass2