Gå til innholdet
Norsk | English
 

Repertoar

Søkere inviteres til å forme sin egen, individuelle repertoarliste innen kategoriene arie og lieder.

Verk som skal fremføres i den innledende runden og i semifinalen må angis på søknadsskjemaet. Samme verk kan ikke fremføres i innledende runde og i semifinale. 


Opera

Repertoarlisten fylles ut med seks arier etter eget valg. To av disse ariene kan være kirkemusikk-repertoar. Repertoarlisten for opera skal omfatte arier i kontrasterende stilarter.

Opera- og kirkemusikalsk repertoar må fremføres i original toneart og så vidt mulig på originalspråket.

Lieder

Repertoarlisten fylles ut med fire verk fra kategorien lieder. I kategorien inngår tysk lied og for eksempel fransk chanson, italiensk canzona, engelsk song, amerikansk art song og nordiske romanser.

Kandidater oppfordres til å inkludere norsk musikk på repertoarlisten for lieder. Konkurransen har utarbeidet en representativ liste med forslag til verk av norske komponister som du kan finne her.

Kandidater oppfordres også til å inkludere nyskrevet musikk på repertoarlisten.

Liederrepertoaret skal synges på originalspråket, men kan synges i tilgjengelige transposisjoner. Tonearten må oppgis på søknadsskjemaet. 

Generelle krav

Opera- og oratorie-repertoar må fremføres i original toneart og så vidt mulig på originalspråket. Lied-repertoaret skal synges på originalspråket, men kan fremføres i tilgjengelige transposisjoner. Verk som skal fremføres i innledende runder og semifinalen må spesifiseres i søknadsskjemaet. Vær oppmerksom på at du ikke kan fremføre de samme verkene i innledende runder og semifinale. Alle runder av konkurransen i Oslo er åpne for publikum.  

Runder og repertoar

Utvelgelse

En uttaksjury evaluerer alle gyldige søknader på bakgrunn av innsendt videomateriale. Repertoaret må inkludere to opera-arier, spesifisert i søknadsskjemaet. Ariene kan, men må ikke, være del av konkurranserepertoaret. De må representere kontrasterende stilarter og kan bli fremført med piano- eller orkesterakkompagnement. Sammenlagt spilletid må ikke overskride 10 minutter.

Innledende runder

40 kandidater blir invitert til Oslo for å ta del i de innledende rundene. Repertoaret består av en selvvalgt opera- eller oratoriearie og en selvvalgt lieder fra din repertoarliste. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 12 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement.

Semifinale

Juryen velger 12 kandidater som går videre til semifinalen. Repertoaret består av fire verk fra kandidatens repertoarliste med arier og lieder. Minst ett av verkene må være opera-/ oratoriearie og minst to av verkene må være lieder. Hvis du har inkludert norske sanger og/ eller samtidsverk i ditt repertoar, skal disse fremføres i semifinalen. Sammenlagt fremføringstid må ikke overstige 20 minutter. Verkene skal fremføres med pianoakkompagnement.

Finale

Juryen velger fem finalister til finalen. Hver finalist fremfører to arier. Én arie kan være en oratoriearie. Ariene velges ut av juryen fra kandidatens repertoarliste. Finalistene vil bli informert om repertoaret for finalerunden etter at semifinalerunden er avsluttet. Verkene fremføres med Operaorkesteret. Finalekonserten avholdes på Den Norske Opera & Ballets hovedscene og sendes direkte i NRK 1 og P2.

Innledende og finalerunder vil også strømmes via konkurransens YouTube-kanal. 

Neste

masterclass5