Gå til innholdet
Norsk | English
 

Konkurransereglement 

Sangere av alle nasjonaliteter født 1. januar 1987 eller senere kan søke om deltakelse i konkurransen i 2019. Den digitale søknadsplattformen har vært tilgjengelig via vår webside. Søknadsvinduet er nå stengt. 

En opptaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Alle søkere får skriftlig svar på sin søknad i begynnelsen av mai 2019. For å bli akseptert som offisiell deltaker av Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2019, må alle inviterte deltakere innbetale € 200 til konkurransens bankkonto innen fristen. I tillegg må alle inviterte deltakere som ikke har egen pianist sende inn klare og leselige noter til sitt repertoar for innledende runder og semifinale per e-post til konkurransen innen gitt frist. 
Deltakerne vil få € 100 refundert ved registrering i Oslo.

Alle deltakere i konkurransen 2019 må være ankommet Oslo til registrering 13. august. Registreringen åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.00. Deltakerne må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden til og med fredag 23. august 2019. Deltakere må også være tilgjengelige til prisvinnerkonsert i Bergen i begynnelsen av oktober 2019.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved loddtrekning. Loddtrekningen avholdes ved deltakernes velkomstarrangement på kvelden den 13. august.

DSIM dekker hotellopphold for alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Konkurransens offisielle akkompagnatører stilles til disposisjon for alle deltakere i innledende runder og semifinale. Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Inntil 12 av konkurransens deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene inviteres direkte til de innledende rundene i Oslo.

For å oppnå en god geografisk spredning, kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen inkluderer ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.
img_1997fotocamillastorvollen_square