Gå til innholdet
Norsk | English
 

Konkurransereglement 

Konkurransen er åpen for alle sangere under 33 år. Sangere av alle nasjonaliteter født 1. januar 1987 eller senere har hatt mulighet til å søke om deltakelse i konkurransen i 2019.

En opptaksjury vurderer alle søknader på grunnlag av innsendte videoopptak. Søkere som blir invitert til konkurransen får beskjed om dette i april/mai 2019.

Alle deltakere i konkurransen 2019 må være i Oslo til registrering 13. August. Registreringen stenger kl. 16.00. Deltakerne må være tilgjengelige under hele konkurranseperioden frem til fredag 23. august 2019.

Kandidatenes fremføringsrekkefølge bestemmes ved en loddtrekning som avholdes etter registrering den 13. august.

Hotellopphold tilbys gratis til alle deltakere så lenge de er med i konkurransen.

Akkompagnatører stilles til disposisjon for alle konkurransens deltakere i innledende runde og semifinale. Kandidatene står fritt til å benytte egen akkompagnatør hvis ønskelig.

Inntil 12 av konkurransens deltakere kan inviteres fra konkurransens samarbeidende operaakademier. Disse kandidatene vil bli invitert direkte til de innledende rundene i Oslo.

For å oppnå en god geografisk spredning blant deltakerne kan hver nasjon representeres med maksimalt fire deltakere. Denne begrensningen gjelder ikke kandidater utnevnt av de samarbeidende operaakademiene.

Alle konkurransens runder i Oslo er åpne for publikum.

Neste

img_5624fotocstorvollen