Gå til innholdet
Norsk | English
 

Prisvinnernes karriereutvikling

Publisert av Ane Wadd-Oseth

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse har som mål å hjelpe uge talenter til en fremtidig karriere. Helt fra oppstarten har Konkurransens formål blant annet vært å skape en internasjonal musikkarena i Norge, som synliggjør uge musikkutøvere og gir dem en mulighet til å bli vurdert opp mot et internasjonalt nivå.


Konkurransen har fungert som et springbrett for mange av våre prisvinneres karrierer på operascenen. Mange av dem har også gjort store karrierer som solist i recital med orkester og ved andre scener. Les mer om våre prisvinneres karrierer her.