Gå til innholdet
Norsk | English
 

Verk av norske komponister

Halfdan Kjerulf

Repertoarlista inneholder et utvalg av norsk sangrepertoar fra ca. 1850 - 2010. Deltagerne kan selvsagt velge norsk repertoar som ikke er tatt med i repertoarlista. 

 

Det er angitt stemmefag i parentes som referer seg til originalutgave, men en del av disse sangene finnes også i transponerte utgaver. Deltagerne kan også selv transponere sangene til den tonearten som måtte passe best. Transponerte noter må sendes til konkurransens sekretariat.

Notene kan bestilles hos utgiver eller på Norwegian Information Center (MIC), webside: www.mic.no Flere av komponistene har fått utgitt sine sanger i komplette utgaver eller i utvalg. Disse utgivelsene er nevnt etter repertoarforslagene for den enkelte komponist.

Repertoarlista er utarbeidet av Siri Torjesen og Svein Bjørkøy, Oslo 2010


Repertoarlista

Halfdan Kjerulf (1815 – 1868)   

Sanger fra samlede verker bind 1 og 2

Veiviseren synger (baryton)       
Waldabendlust (bariton/tenor)          
Vidste du Vei (sopran/tenor)      
Täuschung (tenor/baryton)         
Lokkende Toner (sopran/tenor)         
Treibe nur mit Lieben Spott (sopran/tenor)        
Ich fuhr über Meer (baryton/bass)           
Murmelndes Lüftchen (sopran/tenor)        
Des Mondes Silber rinnt (mezzo/baryton)       
Höchstes Leben (sopran/tenor)        
Synnøves Sang (sopran/mezzo)     
L`attent  (sopran/mezzo)      
Venevil  (sopran/mezzo)        
Der Einsedler (bassbaryton)           
O, vidste du bare! (mezzo)        
Dulgt Kjærlighed (mezzo/baryton)        
Saknaden (baryton)      
Das Schiff (baryton)   

Halfdan Kjerulf: Samlede verker, Romanser bind 1 og 2 
Musikk-Huset a/s, Oslo, 1977 
    


Edvard Grieg (1843 – 1907)                    

Fire digt fra “Fiskerjenten” af Bjørnson, op. 2, (sopran) (C.F. Peters)

Det første møde 
God morgen 
Jeg giver mitt digt til våren 
Takk for dit råd   

Sex Digte af Henrik Ibsen, op.25 (alle stemmer) (C.F. Peters)

Spillemænd 
En svane 
Stambogsrim 
Med en vandlilje 
Borte 
En fuglevise   

Tolv melodier til Digte af A.O. Vinje, op. 33 (alle stemmer) (C.F.Peters)

Guten
Våren 
Den Særde 
Tyteberet 
Langs ei Å 
Eit Syn 
Gamle Mor 
Det første 
Ved Rondane 
Et Vennestykke 
Trudom 
Fyremål   

Sechs Lieder, op. 48 (alle stemmer) (C.F.Peters)

Gruss 
Dereinst, Gedanke mein 
Lauf der Welt 
Die verschwiegene Nachtigall 
Zur Rosenzeit 
Ein Traum   

Digte af Vilhelm Krag, op.60 (mezzo/baryton) (C.F.Peters)

Liden Kirsten 
Moderen synger 
Mens jeg venter 
Der skreg en Fugl 
Og  jeg vil ha meg en Hjertenskjær

”Haugtussa”. Sang-Cyklus af Arne Garborg, op. 67 (mezzo/sopran) (C.F.Peters)

Det syng 
Veslemøy 
Blåbær-Li 
Møte 
Elsk 
Killingdans 
Vond Dag 
Ved Gjætle-Bekken   

Edvard Grieg: Sämtliche Lieder/Samtlige romanser Band/Bind I und/og II C.F. Peters, Leipzig, 2001     


Christian Sinding (1856 – 1941)

Majnat (op.22,3) (mezzo, baryton)                                                                        
Jeg bærer den Hat,som jeg vil (op4,1) (baryton)                                                                        
Rav (op.19,2) (mezzo/baryton)                                                                       
Jeg Havde mig en Hjertensskær (op.19) (baryton) 
I Seraillets Have (op.17,4) (mezzo/baryton) 
Ein Weib (op.11,5) (mezzo/sopran)                   

Christian Sinding: 50 sanger (utvalg), Norsk Musikkforlag, Oslo, 1978     


Eyvind Alnæs (1872 – 1932)  

Fünf Gesänge, op. 5 (høy baryton/mezzo)

Winterklage 
An eine Nachtigall 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
Was will die einsame Träne 
Der erste Psalm   

Tre Sange, op. 17, (mezzo, baryton)

Der du gjekk fyre 
Sidste Reis 
Vaarlængsler   

Tre Sange, op. 26, (mezzo, baryton)

Lykken mellom to mennesker 
Nu brister i alle de kløfter 
En morgen var din grav   

Februarmorgen ved Golfen, op. 28,3 

Ved Syrintid, op. 30,2 (høy stemme) 

En visa till Karin, op. 35,1 (baryton, tenor) 

De hundrede violiner, op. 42,2 (mezzo, baryton)  

 

Fartein Valen (1887-1952)     

Ave Maria, op.4 (sopran)  

Norsk Musikkforlag, Oslo                                                                        

Gedichte von Goethe, op.6 (sopran/tenor)  

Suleika                                                                         
Weiss wie Lilien                                                                         
Sakontala                                                                        

Norsk Musikkforlag a/s     


David Monrad–Johansen (1888-1974) 

Syv sange op.6 (sopran, mezzo, baryton)

(Musikkhuset)

Den varande fugl                                                                        
Nordan for Thrandheim                                                                        
Hjuringen                                                                        
Um morgonen                                                                        
I Ulaavadi                                                                       
Reven og bonden                                                                        
I Vaagelidan 

Norsk Musikkforlag a/s     


Ludvig Irgens–Jensen (1894-1969)   

Japanischer Frühling, (sopran/tenor)

(MIC) 
Tekst H. Betghe                                                                          
Translations of Japanese poetry  

Heute                                                                        
Der Blütenzweig                                                                        
Die Weide im Wind                                                                        
An einen Freund                                                                        
Der Liebeslaut                                                                        
Betrachtung                                                                        
Nichts leiter                                                                        
Einsam                                                                        
Dauer im Wechsel   

Ballade (Arnulf Øverland)      
                                                                  
Besværgelse

Ludvig Irgens-Jensen: Sangalbum (17 sanger)Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 2002     


Eivind Groven (1901-77)

Annen nat på Hospitalet    
                                                                     
På hospitalet om Natten       

(MIC)

 

Edvard Fliflet Bræin (1924-76)  

Annes arie from Anne Pedersdotter (sopran) Knut Nystedt (1915-2014)  

Seks sonetter op. 38, mezzo, baryton

Text André Bjerke                                                                         

Tingenes lengsel                                                                         
Den lille skjevhet                                                                         
Løven gjesper                                                                         
Et levd ansikt                                                                         
Hva lykken er                                                                         
Oppbrudd                                                                       

Norsk Musikkforlag, Oslo, 1974     


Øistein Sommerfeldt (1919-94)  

From Kathleen Raine’s poetry, op 55 (sopran/tenor)

Amo ergo sum                                                                                   
Rock                                                                                   
Love Poem                                                                        

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1986                                                                         


Johan Kvandal (1919-99)    

Norske stevtoner (sopran, mezzo, baryton)

Mine visur                                                                         
Då eg va liti                                                                         
Eg var meg ut på Gladheimsberg                                                                         
Hjuringvise og lokk                                                                         
Å hugen min                                                                         
Å her møter mangt                                                                         
Liti-mor                                                                         
Då eg var lit og sprang utivi                                                                         
Sjugurd og kjerringi                                                                        
Å med soli kan eg                                                                        
Guten og jenta                                                                         

Musikk-Huset A/S, Oslo, 1977

To Frøding-sanger (sopran)

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1977     


Finn Mortensen (1922-83) 

Greners tyngde (sopran/mezzo)

Norsk Musikkforlag a/s, Oslo, 1984    Antonio Bibalo (1922-2008)

Nocturne    

Oversettelse til et barn                                                                  
(MIC)    

 

Egil Hovland (1924-2013)   

Sanger, op.34 (ulike stemmer)
(MIC)

 Voggesong til Siri (bar.), tekst Jacob Sande
Juli, text Torvald Tu
August, text Idar Handagard
November, text Anders Hovden
Jeg vil hjem, text Arnulf ØverlandMagne Hegdal (1944-)

Make Believe Rag for (dancing) sopran 

Eine zärtliche Ode, baryton

Text W.A. Mozart                                                    
(MIC)


Bernt Kasberg Evensen (1944-)

Torii  

Du fragst...
Ich habe Brot gekauft
Wenn ich dich verstehen will...                                                                        
Ein Augenblick der Geduld....                                                                        
Seit ich dich liebe...                                                                        
Komm noch nicht über mich...                                                                       
Wie neu die Welt geworden ist!                                                                        
Ich halte den Atem an..                                                                        
Sage das Wort du                                                                       
Die Blumen betrachten                                                                        
Auf meiner Hand...                                                                       
Ein weisser Vollmond....                                                                       
(MIC)                               

3 dikt av Sigbjørn Obstfelder (baryton)
(MIC)       


Ragnar Søderlind (1945-)    

Tre sanger til tekster av Åse Marie Næsse (mezzo/baryton)
(MIC)  

Ein gong                                                                        
Legg ikkje ditt liv i mi hand                                                                         
På botnen av alt                                                                           

Fire sanger til tekster av Torgeir Rebolledo (baryton/mezzo)
(MIC)                Olav Anton Thommessen (1946-)   

Gratias Agimus (coloratura sopran)
(MIC)                                                                        

Veslemøy synsk (mezzo), tekst Arne Garborg
(MIC)       Bjørn Kruse (1946-)

Altra Risposta (mezzo), tekst Quasimodo 
(MIC)                                                                          

På spor etter dikt (mezzo), texts from Chinese Poetry
(MIC)

 

Lasse Thoresen (1949-)   

Three songs with texts by Roger White op.32  
(MIC)
                                                                      

The true brother
The song of Khadijh- Bagum
Inscription for the head of a pin


Ewa Serafin (1955-) 

Kabir´s song (baryton), tekst Kabir Tagore

In the holy pools
I laugh when I hear
Swan, I’d like you to tell me
Listen friend
Inside this clay jug
(MIC)


Kjell Habestad (1955-)   

14 Ibsensanger, baryton
(MIC)                                                                          


Med en vandlilje                                                                          
Kløften                                                                          
Jeg vil ut                                                                         
Bjerken spretter                                                                          
Se som tusen seiersfaner                                                                          
Digterens vise                                                                          
En svane                                                                          
Ederfuglen                                                                          
Fugl og fuglefænger                                                                         
De sad der de to                                                                         
I natten                                                                        
Tak                                                                         
Måneskinnsvandring etter et ball                                                                         
Borte!   


Henrik Ødegaard (1955-)    

Three Blake Songs                                                                     
(MIC)                                                                         


The Lamb                                                                          
The Tiger                                                                          
A Cradle Song                                                                                                                   

                                                                                                                                    

Rolf Wallin (1957-)  

Drei Gedichte von Rilke                                                                       
(MIC) 


Liebes-lied                                                                         
Buddha in der Glorie                                                                         
Schluss-stück     


Ståle Kleiberg (1958-)                                 

Three Shakespeare Sonnets (sopran)  
(MIC)                                                                        


Sonnet no 60: Like as the waves....
Sonnet no 30: When to the sessions....
Sonnet no 33: Full many a glorious....


Wolfgang Plagge (1960-)   

Ibsen songs (baryton)                                                                
(MIC)                                                                         


Et vers
Måneskinnsvandring etter et ball
Borte
I en komponists stambok

 
Asbjørn Schaathun (1961-)     

Dualis                                                                       
(MIC)

Texts Pablo Neruda/ Fernando Pessoa    

   

Gisle Kverndokk (1967-)       

To sanger til tekster av Magli Elster
(MIC) 

Innelukket i sekundet
Epletre


Per Magnus Lindborg (1968-)    

Solomon Songs, tenor

Texts from the Bible (MIC)
My lover spoke, and said to me
Set me as a seal upon your heart


Henrik Hellstenius (1963-)  

Lyd-en lyd   
(MIC) 

Tekst Axel/Henrik Hellstenius


Kaare Dyvik Huseby (1969-)     

Serenade                                                                         
(MIC)

Tekst Ketil Gjessing


Lene Grenager (1969-)

Drei Goethe-lieder                                                                     
(MIC)

  

Wandersegen                                                                         
Wandrers Nachtlied                                                                         
Wandrers Nachtlied (Über alle Gipfeln)    

 
Maja S. Ratkje (1973-)                                     

Hvil, mezzo 
(MIC)                                                                      

Tekst Aasne Linnestå  


 
Noter